Odporúčené rozmery stavebných otvorov

rady, tipy a inšpirácie

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

Minimálna hrúbka múru 6 cm
Jednokrídlové dvere –
Šírka otvoru voči rozmeru dverí +10cm (+-1cm)

Menovitá šírka dverí

Šírka otvoru

600 mm

700 mm + – 10 mm

700 mm

800 mm + – 10 mm

800 mm

900 mm + – 10 mm

900 mm

1 000 mm + – 10 mm

1 000 mm

1 100 mm + – 10 mm

1 100 mm

1 200 mm + – 10 mm

Dvojkrídlové dvere –
Šírka otvoru voči rozmeru dverí +11cm (+-1cm)

Menovitá šírka dverí

Šírka otvoru

1 250 mm

1 360 mm + – 10 mm

1 450 mm

1 560 mm + – 10 mm

1 600 mm

1 710 mm + – 10 mm

1 650 mm

1 760 mm + – 10 mm

1 800 mm

1 910 mm + – 10 mm

Výška dverí

Výška otvoru

1 970 mm

2 020 mm + – 10 mm

2 097 mm

2 150 mm + – 10 mm

OBLOŽKOVÁ PROTIPOŽIARNA ZÁRUBŇA

Šírka otvoru voči rozmeru dverí +12 cm (+-0,5 cm)
Výška otvoru voči rozmeru dverí +6 cm
Minimálna hrúbka múru 10 cm

Menovitá šírka dverí

Šírka otvoru

600 mm

720 mm + – 5 mm

700 mm

820 mm + – 5 mm

800 mm

920 mm + – 5 mm

900 mm

1 020 mm + – 5 mm

1 000 mm

1 120 mm + – 5 mm

1 100 mm

1 220 mm + – 5 mm

1 250 mm

1 370 mm + – 5 mm

1 450 mm

1 570 mm + – 5 mm

1 600 mm

1 720 mm + – 5 mm

1 650 mm

1 770 mm + – 5 mm

1 800 mm

1 920 mm + – 5 mm

1 850 mm

1 970 mm + – 5 mm

Výška dverí

Výška otvoru

1 970 mm

2 030 mm

2 097 mm

2 157 mm

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA U BEZFALCOVÝCH DVERÍ

Šírka otvoru voči rozmeru dverí +10cm (+-1cm)
Výška otvoru voči rozmeru dverí +5cm (+-1cm)
Minimálna hrúbka múru 10 cm
nemožno pre dvere rámové

Menovitá šírka dverí

Šírka otvoru

600 mm

700 mm + – 10 mm

700 mm

800 mm + – 10 mm

800 mm

900 mm + – 10 mm

900 mm

1 000 mm + – 10 mm

1 000 mm

1 100 mm + – 10 mm

1 100 mm

1 200 mm + – 10 mm

Výška dverí

Výška otvoru

1 970 mm

2 020 mm + – 10 mm

2 097 mm

2 150 mm + – 10 mm

SKRYTÁ ZÁRUBŇA U BEZFALCOVÝCH DVERÍ

Šírka otvoru voči rozmeru dverí +13,5 cm
Výška otvoru voči rozmeru dverí +6,35 cm
Minimálna hrúbka múru 7,5 cm
nemožno pre dvere rámové

Menovitá šírka dverí

Šírka otvoru

600 mm

735 mm

700 mm

835 mm

800 mm

935 mm

900 mm

1 035 mm

1 000 mm

1 135 mm

1 100 mm

1 235 mm

Výška dverí

Výška otvoru

1 970 mm

2 033,5 mm

2 097 mm

2 160,5 mm

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA U REVERZNÝCH DVERÍ

Šírka otvoru voči rozmeru dverí +13cm (+-1 cm)
Výška otvoru voči rozmeru dverí +7cm (+-0,5 cm)
Minimálna hrúbka múru 8cm
nemožno pre dvere rámové

Menovitá šírka dverí

Šírka otvoru

600 mm

730 mm + – 10 mm

700 mm

830 mm + – 10 mm

800 mm

930 mm + – 10 mm

900 mm

1 030 mm + – 10 mm

1 000 mm

1 130 mm + – 10 mm

1 100 mm

1 230 mm + – 10 mm

Výška dverí

Výška otvoru

1 970 mm

2 040 mm + – 5 mm

2 097 mm

2 167 mm + – 5 mm

SKRYTÁ ZÁRUBŇA U REVERZNÝCH DVERÍ

Šírka otvoru voči rozmeru dverí +16,1 cm
Výška otvoru voči rozmeru dverí +7,85 cm
Minimálna hrúbka múru 7,5 cm
nemožno pre dvere rámové

Menovitá šírka dverí

Šírka otvoru

600 mm

761 mm

700 mm

861 mm

800 mm

961 mm

900 mm

1 061 mm

1 000 mm

1 161 mm

1 100 mm

1 261 mm

Výška dverí

Výška otvoru

1 970 mm

2 048,5 mm

2 097 mm

2 175,5 mm

OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA RC2 (JEDNODIELNA), AHP RC2 (DVOJDIELNA)

Stavebný otvor čistý v SDK
Šírka odporúčaného otvoru voči rozmeru dverí +6,5 cm (+-0,2 cm)
Výška odporúčaného otvoru voči rozmeru dverí +3,5 cm (+-0,2 cm)

Menovitá šírka dverí

Odporúčaná šírka otvoru

Minimálna šírka otvoru

Maximálna šírka otvoru

600 mm

654 mm + – 2 mm

663 mm

680 mm

700 mm

765 mm + – 2 mm

763 mm

780 mm

800 mm

865 mm + – 2 mm

863 mm

880 mm

900 mm

965 mm + – 2 mm

963 mm

980 mm

1 000 mm

1 065 mm + – 2 mm

1 063 mm

1 080 mm

1 100 mm

1 165 mm + – 2 mm

1 163 mm

1 180 mm

Menovitá výška dverí

Odporúčaná výška otvoru

Minimálna výška otvoru

Maximálna výška otvoru

1 970 mm

2 005 mm + – 2 mm

2 002 mm

2 015 mm

2 097 mm

2 135 mm + – 2 mm

2 132 mm

 2 145 mm

Stavebný otvor hrubý murovaný
Šírka odporúčaného otvoru voči rozmeru dverí +7 cm (+-0,7 cm)
Výška odporúčaného otvoru voči rozmeru dverí +4 cm (+-0,7 cm)

Menovitá šírka dverí

Odporúčaná šírka otvoru

Minimálna šírka otvoru

Maximálna šírka otvoru

600 mm

670 mm + – 7 mm

663 mm

680 mm

700 mm

770 mm + – 7 mm

763 mm

780 mm

800 mm

870 mm + – 7 mm

863 mm

880 mm

900 mm

970 mm + – 7 mm

963 mm

980 mm

1 000 mm

1 070 mm + – 7 mm

1 063 mm

1 080 mm

1 100 mm

1 170 mm + – 7 mm

1 163 mm

1 180 mm

Menovitá výška dverí

Odporúčaná výška otvoru

Minimálna výška otvoru

Maximálna výška otvoru

1 970 mm

2 010 mm + – 7 mm

2 002 mm

2 015 mm

2 097 mm

2 140 mm + – 7 mm

2 132 mm

 2 145 mm

OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA RC3 (JEDNODIELNA), AHP RC3 (DVOJDIELNA)

Stavebný otvor čistý v SDK
Šírka odporúčaného otvoru voči rozmeru dverí +6,6 cm (+-0,2 cm)‘
Výška odporúčaného otvoru voči rozmeru dverí +3,5 cm (+-0,2 cm)

Menovitá šírka dverí

Odporúčaná šírka otvoru

Minimálna šírka otvoru

Maximálna šírka otvoru

600 mm

666 mm + – 2 mm

664 mm

680 mm

700 mm

766 mm + – 2 mm

764 mm

780 mm

800 mm

866 mm + – 2 mm

864 mm

880 mm

900 mm

966 mm + – 2 mm

964 mm

980 mm

1 000 mm

1 066 mm + – 2 mm

1 064 mm

1 080 mm

1 100 mm

1 166 mm + – 2 mm

1 164 mm

1 180 mm

Menovitá výška dverí

Odporúčaná výška otvoru

Minimálna výška otvoru

Maximálna výška otvoru

1 970 mm

2 005 mm + – 2 mm

2 002 mm

2 015 mm

2 097 mm

2 135 mm + – 2 mm

2 132 mm

 2 145 mm

Stavebný otvor hrubý murovaný
Šírka odporúčaného otvoru voči rozmeru dverí +7,1 cm (+-0,7 cm
Výška odporúčaného otvoru voči rozmeru dverí +4 cm (+-0,7 cm)

Menovitá šírka

 dverí

Odporúčaná šírka otvoru

Minimálna šírka otvoru

Maximálna šírka otvoru

600 mm

671 mm + – 7 mm

664 mm

680 mm

700 mm

771 mm + – 7 mm

764 mm

780 mm

800 mm

871 mm + – 7 mm

864 mm

880 mm

900 mm

971 mm + – 7 mm

964 mm

980 mm

1 000 mm

1 071 mm + – 7 mm

1 064 mm

1 080 mm

1 100 mm

1 171 mm + – 7 mm

1 164 mm

1 180 mm

Menovitá výška dverí

Odporúčaná výška otvoru

Minimálna výška otvoru

Maximálna výška otvoru

1 970 mm

2 010 mm + – 7 mm

2 002 mm

2 015 mm

2 097 mm

2 140 mm + – 7 mm

2 132 mm

 2 145 mm