Ako správne určiť rozstup pri výbere kovania

rady, tipy a inšpirácie

Pri štítovom kovaní je nutné správne určiť rozstup. Rozstup je vzdialenosť medzi osou, okolo ktorej sa otáča kľučka, a osou, okolo ktorej sa otáča kľúč v zámke, to celé v milimetroch. Táto vzdialenosť určuje rozostup kľučky od otvoru pre kľúč. Podľa noriem sa pri dverovom kovaní rozlišujú tri typy rozstupov 72, 90, 92 mm. Rozstup 72 mm je najbežnejší rozstup interiérových dverí, rozstup 90 mm sa využíva najmä pri vchodových a špeciálnych dverách. Rozteč 92 mm sa vyskytuje zriedka väčšinou pri bezpečnostnom kovaní.

Určenie rozstupu PODĽA KĽUČKY

Meranie rozstupu podľa kľučky môžete použiť napríklad v prípade, že sa rozhodnete existujúce dverové kovanie vymeniť za nové. Tu je dôležité starostlivo určiť (podľa nákresu) osi hornej kľučky a spodného otvoru pre kľúč a potom zmerať vzdialenosť medzi nimi. Nameraná vzdialenosť udáva rozstup.
Rozstup je nutné určiť iba pri robení štítového kovania.

  • PZ – kovanie s otvorom na cylindrickú vložku (FAB)
  • BB – kovanie s otvorom na obyčajný kľúč (izbový)
  • WC – sada kovania na toalety alebo kúpeľne

Určenie rozstupu PODĽA ZADLABACIEHO ZÁMKU

Meranie podľa zadlabacieho zámku je presnejšia metóda, pomocou ktorej môžete rozteč definovať. Táto metóda merania prichádza do úvahy v prípade obstarania nových dverí, ktoré ešte neboli osadené dverovým kovaním. Na zadlabávacom zámku označíme os pri otvore pre kľučku a os pri spodnom otvore pre kľúč a zmeriame vzdialenosť medzi týmito osami. Nameraná vzdialenosť udáva rozstup.
Rozstup je nutné určiť iba pri robení štítového kovania.