Ako spoznať pravé a ľavé dvere

rady, tipy a inšpirácie

Pozerajte sa na dvere zo strany, na ktorú sa otvárajú: je to najlepší spôsob, ako zistiť orientáciu dverí.

Ľavé dvere

Pánty sú na levej strane, klika na pravej.
Dvere sa lepšie otvárajú levou rukou.

Pravé dvere

Pánty sú na pravej strane, klika na ľavej.
Dvere sa lepšie otvárajú pravou rukou.

Tento spôsob určenia orientácie dverí platí pre bežné polodrážkové dvere a pre bezfalcové dvere a je úplne univerzálny u všetkých výrobcov dverí.

Pozor na reverzné dvere:

U nás v SEPOSe sa riadime pri určení, či sú reverzné dvere pravé alebo ľavé, rovnakým pravidlom ako pri polodrážkových dverách (viď vyššie).
Treba však pozor na to, že reverzné dvere sa otvárajú na opačnú stranu, než je bežné pri iných spôsoboch otvárania.
Spôsob určenia reverzných dverí sa navyše môže líšiť v závislosti od predajcu dverí.

TIP – pri výbere stranovej orientácie dverí pamätajte na to, že:

  • Dvere by sa mali otvárať tak, aby ste pri vstupe do miestnosti videli jej väčšiu časť.
  • Vypínače svetla by mali byť umiestnené na strane kľučky, aby ste otvorené dvere nemuseli obchádzať.
  • Otvorené dvere by nemali narážať do okolitého nábytku napr. do skríň, sprchového kúta alebo do ďalších dverí a pod.